IQ-Tilausjärjestelmä - SuperQ

SuperQ on IQ-Tilausjärjestelmän erittäin laaja versio kokonaisvaltaiseen ja automatisoituun sähköiseen kaupankäyntiin.

SuperQ soveltuu kauppiaille, jotka haluavat monipuolisen järjestelmän myyjien työkaluksi sekä palveluportaaliksi asiakkailleen. SuperQ soveltuu voimakkaisiin myyntivolyymeihin tai kun sähköisen kaupankäynnin osuus halutaan merkittäväksi. Tällä versiolla kauppiaan myyntiprosessi sähköistyy ja pitkälle automatisoituu. Asiakkaita tai tiettyä asiakasryhmää voidaan palvella automatisoidusti paremmin samalla kuin myyjän on helppo tukea asiakkaan muita ostoprosesseja.

Täydellinen paketti sisältää perus- sekä laajan paketin lisäksi seuraavat ominaisuudet

Hinnoittelumoduuli
Hinnoittelumoduulilla mahdollisestetaan erittäin monipuolinen nimikkeiden hinnoittelu. Moduuuli sisältää seuraavat variaatiot.

Asiakasryhmäkohtainen hinnoittelu
Asiakasryhmille määritellään alennus.

Asiakaskohtainen hinnoittelu
Jokaiselle asiakkaalle määritellään erilliset hinnat asiakasnumeron mukaan.

Käyttäjäkohtainen hinnoittelu
Jokaiselle asiakkaan yksittäiselle käyttäjälle määritellään erilliset hinnat.

Tuoteryhmäkohtainen hinnoittelu
Hinnoittelu voi olla tuoteryhmäkohtainen.

Nimikkeen alennusryhmäkohtainen hinnoittelu
Nimikkeen alennusryhmäkohtainen alennus käyttäjälle, asiakkaalle tai asiakasryhmälle.

Toimittajakohtainen hinnoittelu
Asiakkaille tai asiakasryhmille voidaan antaa alennuksia toimittajakohtaisesti.

Nettohinnoittelu
Voidaan määritellä, että tietyt nimikkeet on myytävä aina tietyllä katteella tietyille asiakkaille. Näin kauppa pitää huolen, ettei myydä negatiivisella katteella.

Tuotepaketit
Nimikkeitä voidaan määritellä paketeiksi. Asiakkaan tilatessa tuotepaketin näkyvät paketin sisältämät nimikkeet myyntitilauksella erillisinä riveinä. Tuotepaketin voi hinnoitella erikseen tuote kerrallaan tai paketille voidaan antaa kiinteä kokonaishinta.

Nimikkeen täydennysaikataulu
Asiakas näkee tilausjärjestelmästä milloin tavaraa on saapumassa kauppiaan varastoon. Tieto haetaan ERP:n ostotilauksilta ja tuodaan IQ-Tilausjärjestelmään.

Toimitusaikakyselyt
Asiakkaan on mahdollista tehdä kysely nimikkeen saatavuudesta tai pyytää tarjous isommasta erästä. Toiminto madaltaa asiakkaalta kynnystä kysellä ja myyjä saa tärkeän tiedon asiakkaan kiinnostuksesta.

Välisivut tilausten hallintaan
IQ-Tilausjärjetelmään luodaan välisivuja tilauksen eri vaiheisiin, joissa ohjataan asiakas käyttäytymään tietyllä tavalla niin, että tilaus saadaan toiminnanohjausjärjestelmään oikein tai, että asiakas osaa lisätä oikeita tietoja tilaukselle.

Nimikkeiden sarja- ja eränumeroseuranta
Tilauksen tiedoissa kuljetetaan mukana erä- tai sarjanumerot, jolloin ERP:ssä saadaan tuotettua varasto- ja hyllypaikkatietoa keräilyä varten.

Toimitusajan laskenta ja rahtiliikkeet
Liittymät Itellan sekä Schenkerin R-Kioski-toimipisteluetteloon sekä Itellan SmartPost-liitäntä. Liitäntöjen avulla toimitusajan laskenta niin, että asiakas näkee tilausta tehdessään milloin toimitus on perillä/noudettavissa.

Rahtikululaskenta
Järjestelmä lisää tilaukselle rahtikulut esimerkiksi painon, tilavuuden tai etäisyyden mukaan. Tiedot haetaan järjestelmään kauppiaan käyttämän rahtiliikkeen hinnastosta.

Välisivut ennen tilauksen vahvistamista
Esimerkiksi leikattavan tuotteen tilaukseen käsittelytoiminto, jossa asiakas voi valita moneenko osaan tuote leikataan. Tämä vähentää myyjän tarvetta kysellä asiakkaalta lisätietoja tilaukseen liittyen ja helpottaa asiakkaan tuotteen käsittelyä.

Valmiit erät
Loppuerien ehdotukset: järjestelmä näyttää tilattavan nimikkeen vajaiden erien märät. Näin asiakas voi ottaa jo aloitetun erän ja säästää mahdollisista leikkaus-, pakkaus- ja käsittelykuluissa. Tällä toiminnolla kauppias vähentää varastoon jääviä ja/tai vanhenevia erien loppuja.

Toimitusaikavahvistukset
Käyttäjä näkee milloin tilaus käsitellään varastossa ja milloin tilaus on perillä asiakkaalla.

Toimitusseuranta
Asiakas voi seurata kuljetustaan Itellan ja Schekerin seurantakoodeilla.

Tilaus lähtenyt -sähköpostit
Asiakkaalle lähtee automatisoitu sähköposti kun tilaus on toimitettu varastosta. Sähköposti sisältää tilauksen ja toimituksen tiedot.

Laskunäkymät
Asiakas näkee järjestelmästä omat laskunsa.

Tilastot
Kauppias saa IQ-Tilausjärjestelmän käytöstä tilastotietoa hyödynnettäväksi toiminnan kehittämiseen ja asiakassuhteen hoitoon. Esimerkiksi mitä ja miten asiakas käyttäytyy tilausjärjestelmässä ja kuinka kauan käyttää aikaa missäkin toiminnossa tai tuotteen tiedoissa. Listaukset saadaan asiakasdimensioittain ja myyjittäin sekä tilastojen tulostus Exceliin.

EDIFACT-tilaukset
Järjestelmän kautta voidaan toteuttaa myös EDI-tilaukset, jolloin erillistä EDI-liittymää ei taloushallinnon järjestelmään tarvita vaan EDI tilaukset tulevat Interquen tilausjärjestelmään ja tilausjärjestelmä hoitaa tilauksen taloushallinnon järjestelmään samaan toiminnallisuuteen kuin muutkin tilaukset.

Avoimet tilaukset
Järjestelmään lisätään asiakkaiden nähtäväksi avoimet tilaukset, missä asiakas näkee omat tilauksensa ja tehdä niihin muutoksia. Esimerkiksi jos tilaus on odottamassa jotain tuotetta, on asiakkaalla ja myyjällä mahdollisuus lisätä odottavalle tilaukselle vielä lisää nimikkeitä samaan rahtiin.

Laaja rahtivapaan raja
Rahtivapaa voidaan määritellä asiakas- tai asiakasryhmäkohtaisesti.

Palautustilaukset
Järjestelmässä käyttäjä voi tehdä tilaukselle myös palautustilauksen. Esimerkiksi palautettavat kelat ja EUR-lavat tai muut. Toiminto helpottaa asiakaspalvelua merkittävästi.

Minimitilausrajat
Voidaan määritellä minimitilausrajat jos halutaan, että jotain nimikettä on tilattava tietty määrä ennen kuin se voidaan toimittaa.

Kieliversiot
Monikielinen järjestelmä helpottaa vieraskielisiä ostajia.

SuperQ:hun voidaan kytkeä lisätyökaluja

Ota yhteyttä ja arvioidaan yhdessä millaisia tehostuksia Teidän myyntinne kaipaa.