Hyödyt

Korvaako netti myyjän?

Sähköisen kaupankäynnin kasvu on ollut voimakasta koko 2000-luvun ajan. Viimeisen viiden vuoden ajan myös B2B-puolen toimijat ovat heränneet sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksiin. Ongelmaksi on kuitenkin noussut erillisten tilausjärjestelmien sekä kauppiaan varasto-, laskutus, ostotilaus-, CRM- ja muiden ohjelmien yhteiskäyttö. Tietojen päivittäminen moneen eri järjestelmään ei vie pelkästään aikaa vaan on myös hankalaa ja aiheuttaa liian paljon virheitä.

Interque ratkaisee ongelman integroimalla tilausjärjestelmän aina osaksi kauppiaan toiminnanohjausjärjestelmää. Interquella on kymmenien vuosien kokemus ja osaaminen erilaisista integraatio-projekteista markkinoilla oleviin eri toiminnanohjausjärjestelmiin. Siksi pystymme antamaan takuun, että integraatio pelaa tarvittavalla tavalla ja tilausjärjestelmä aidosti helpottaa työntekoa.

Interquen tilausjärjestelmä automatisoi ja sähköistää myyjän rutiinityövaiheita. Kun myyjän aikaa vapautuu sihteerihommista, pääsee myyjä tekemään enemmän ja merkityksellisempää asiakastyöskentelyä. Tilausjärjestelmä ei korvaa myyjää vaan muuttaa myyjän työtä tilausten kirjaajasta asiakassuhteen hoitajaksi.

Sähköisen kaupankäynnin hyödyt

Automatisoimalla myynnin toimenpiteitä ja asiakaspalvelun prosesseja tavoitellaan:

  • enemmän myyntiä
  • katteellisempaa myyntiä
  • nopeampaa ja tehokkaampaa asiakaspalvelua
  • hoidetumpia asiakassuhteita ja parempaa asiakastyytyväisyyttä

Mitä IQ-Tilausjärjestelmällä saavuttaa?

Myyjän työ helpommaksi

IQ – Tilausjärjestelmässä tiedot ovat ajan tasalla niin asiakkaalle kuin myyjällekin.

Myyjältä jää runsaasti rutiininomaista työtä pois, kun asiakas näkee itse omat hintansa, tilaushistoriansa, laskunsa, toimitusten tilan, tuotteiden tämän hetken varastosaldon, toimitusehdot, pakkauskoot ja muut tarpeelliset tuotetiedot.

Asiakkaan kynnys tehdä tilaus pienenee kun järjestelmä ehdottaa ja opastaa asiakasta tekemään tilauksen oikein.

Lisää myyntiä

IQ – Tilausjärjestelmä muistaa aina muistuttaa kampanjatuotteista, lisä- ja varaosista, yhteensopivista tuotteista tai uutuuksista ja edullisista erien lopuista. Myyjältä muistuttelu saattaa joskus unohtua tai vakiintuneessa asiakassuhteessa myyjä ehdottaa vain niitä tuotteita joita asiakas on aina ostanut.

Asiakkaan omaehtoinen tutustuminen tuoterepertuaariin

Kun IQ-tilausjärjestelmä on aina asiakkaan käytettävissä lisääntyy asiakkaiden omaehtoinen tutustuminen tuotevalikoimaan ja tuotteiden tietoihin. Eli asiakas tavallaan myy itse itselleen kun saa suorittaa ostotapahtuman omilla ehdoillaan.

Tilausten vastaanottajasta myyjäksi

Nimike- ja hintatietojen ollessa aina ajan tasalla tilausjärjestelmässä ja asiakkaan ulottuvilla, säästyy myyjien aikaa tiedon etsinnältä, päivittämiseltä ja asiakkaiden kyselyiltä. Näin myyjä voi keskittyä uusien asiakkaiden palvelemiseen tai uusien tuotteiden ja ratkaisujen tarjoamiseen nykyisille asiakkaille.

Lisää katetta

Kun tilausten käsittelystä saadaan vähennettyä vaiheita, jää katteesta suurempi siivu kauppiaalle. Vaihtoehtoisesti katemarginaalia voidaan viilata ja näin vaikuttaa kauppiaan tuotteiden hintakilpailukykyyn.

IQ-Tilausjärjestelmässä on negatiivisen katteen myyntiesto, mikä tarkoittaa, että asiakkaalle ei vahingossa voi myydä negatiivisella katteella tuotteita.

Asiakaspalvelu paranee

Toimitusviiveet vähenevät kun tilauksia ei jää myyjien sähköpostiin, muistivihkoon tai varastomiehen norttiaskin kanteen. Kaikkien tilausten kulkiessa samaa kanavaa ja samalla tavalla vähennetään virheiden määrää.

IQ-Tilausjärjestelmästä asiakas näkee itse omat alennuksensa, tilauksensa, toimitustilanteen sekä laskut, mikä vähentää rutiinikysymysten ja selvittelyjen määrää.

Oman myyjän tai mahdollisen lomansijaisen yhteystiedot ovat tilausjärjestelmässä nopeasti saatavilla silloin kun asiakas kaipaa henkilökohtaista palvelua.

IQ-Tilausjärjestelmän keräämällä tilastotiedolla voidaan kohdistaa oikeita toimenpiteitä oikeille asiakkaille ja asiakasryhmille.

Joko olisi aika auttaa myyjiänne?

Ota yhteyttä ja arvioidaan yhdessä millä keinoin Teidän yrityksenne myynti nostetaan 2010-luvulle.